“หยุดเป็นเหยื่อ ภัยคุกคามการเงินออนไลน์”“หยุดเป็นเหยื่อ ภัยคุกคามการเงินออนไลน์” 4 อย่าง “อย่าให้ตกในมือมาร”

“หยุดเป็นเหยื่อ ภัยคุกคามการเงินออนไลน์”
4 อย่าง “อย่าให้ตกในมือมาร”

1.เลขที่บัตรประชาชน รวมถึงภาพหน้าบัตร เพราะคือหลักฐานยืนยันตัวตนของเราตามกฎหมาย สามารถถูกมารนำไปแอบอ้างได้

2.เบอร์โทรศัพท์มือถือและรหัสOTP  เพราะจะทำให้มารสามารถล้วงข้อมูลเบอร์โทรของคนในครอบครัว และคนอื่น ๆ ที่เราติดต่อด้วย   (แค่สองอย่างนี้เขาก็เอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปขายต่อ ทำเงินได้มากมาย)  รหัส OTP (one time password คือ ปราการด่านสุดท้ายในการโอนเงิน และยืนยันตัวตน ของคุณ     

3.อีเมล์แอดเดรส เพราะมารสามารถล้วงเข้าไปถึงสังคมออนไลน์ของเรา เจาะไปถึงแฟ้มภาพถ่าย คลิปวิดีโอ   และเครือข่ายทางสังคมในโซเชียลมีเดียของเรา  เราไปโพสต์เรื่องอะไร? ที่ไหน?  มารตามไปด้วย

4.เลขบัญชีธนาคาร/เลขบัตรเครดิตและเลขบัตรเดบิต ให้มารไปมีเท่าไรก็หมด ในเมื่อมารมีทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมา ก็ย่อมแสดงตัวว่าเป็นตัวเราได้    แล้วมารจะเหลืออะไรให้เรา