อบรมเชิงปฎิบัติการ "รู้เท่าทันสารพันปัจจัยเสี่ยง" / 12-13 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ


อบรมเชิงปฎิบัติการ "รู้เท่าทันสารพันปัจจัยเสี่ยง" / 12-13 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ
วันที่โพสต์ : 2023-03-14
รู้เท่าทันสารพันปัจจัยเสี่ยง
รู้เท่าทันสารพันปัจจัยเสี่ยง
 
มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันโดย "คุณธนากร คมกฤส" ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมเชิงปฎิบัติการ "รู้เท่าทันสารพันปัจจัยเสี่ยง" ในประเด็นรู้ทันการพนัน ให้กับตัวแทนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจากทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาการพนันนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสังคมหนึ่ง ที่สร้างผลกระทบทางลบให้กับเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การให้ความรู้เพื่อเท่าทันในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างภูมิรู้ให้กับสภาเด็กในระดับแกนนำเพื่อหวังว่าจะนำความรู้ส่งต่อถ่ายทอดสู่สภาเด็กในระดับจังหวัดต่อไป
นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่มาให้ความรู้กับน้องๆสภาเด็กฯ อาทิ บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ และบทเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆมาบอกเล่าเรื่องราวและผลกระทบที่ตนได้รับ
 
จัดโดย โครงการเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สนับสนุนโดย สสส. เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ