เสวนา "สลาก 80 เป็นได้จริงหรือ?" / เสวนา "สลาก 80 เป็นได้จริงหรือ?" 3 มีนาคม 2566 ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย


เสวนา "สลาก 80 เป็นได้จริงหรือ?" / เสวนา "สลาก 80 เป็นได้จริงหรือ?" 3 มีนาคม 2566 ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
วันที่โพสต์ : 2023-03-14
"สลาก 80 เป็นจริงได้หรือ?"
"สลาก 80 เป็นจริงได้หรือ?"
 
เวทีบอกเล่าเรื่องราวจากงานวิจัย "วิถีชีวิตและยุทธศาสตร์ดำรงชีพของผู้ค้าเร่ขายลอตเตอรี่ในหมู่บ้านในภาคอีสานตอนล่าง" และการเสวนา "สลาก 80 เป็นได้จริงหรือ?"
3 มีนาคม 2566 ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จัดโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับ เทศบาลเมืองวังสะพุง
 
ภาพ : cable channel 37