ติดพนันอยากเลิก อยากคุยปรับทุกข์กับเพื่อนหัวอกเดียวกัน


ติดพนันอยากเลิก อยากคุยปรับทุกข์กับเพื่อนหัวอกเดียวกัน
วันที่โพสต์ : 2023-11-15
“กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกพนัน” ออนไลน์ คือ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนคืออะไร?

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน คือ กลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน มารวมกันด้วยความสมัครใจ และใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาชวยกันแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน

แนวคิดพื้นฐานของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน คือ เชื่อว่าบุคคลจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  นำมาช่วยเหลือสมาชิกในการปรับตัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

 

ลักษณะของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

 1. สมาชิกมาจากบุคคลที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน มารวมกลุ่มโดยสมัครใจ
 2. ไม่หวังผลกำไร ทำงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
 3. เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และความคิดเห็น
 4. เกิดการเรียนรู้โดยการกระทำ เน้นที่การปฏิบัติจริง เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี
 5. ผลของการช่วยเหลือ ช่วยให้ปรับตัวได้เหมาะสม เกิดพลังอำนาจ “empowerment” แม้จะไม่

    สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ทันที

 

“กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน”... ดียังไง?

 1. ได้ระบายความรู้สึก ความไม่สบายใจ
 2. ได้รู้ว่าเรามีเพื่อน ไม่โดดเดี่ยว เราไม่ใช่คนเดียวที่มีปัญหานี้
 3. ได้เรียนรู้ว่าปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และสามารถจัดการให้ดีขึ้นได้
 4. ได้แบ่งปัน ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้สร้างแรงบันดาลใจให้อีกหลาย ๆ คนที่กำลังประสบปัญหา
 5. ได้เติมพลังใจให้กับตัวเอง ทั้งจากการเป็นผู้รับ และการเป็นผู้ให้

 

“กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกพนัน”  พื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ประสบปัญหาพนัน

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกพนันทางออนไลน์ 7 ครั้ง 7 สัปดาห์

 • ฉันติดพนันฉันเบอร์ไหน?
 • ฉันติดกับดักอะไร ทำไมถึงเลิกพนันไม่ได้?
 • การสร้างกฎเหล็ก “ฮาว ทู ทิ้งการพนัน”
 • เคล็ดลับการเสริมพลังใจให้ตัวเอง
 • ค่ายครอบครัวเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกพนัน
 • ประกาศอิสรภาพจากการพนัน

 

พูดคุยกันผ่าน Zoom  ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน เอาที่สบายใจ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการทำกิจกรรม

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสแกนคิวอาร์โค้ด

 

ดูแลเพื่อนช่วยเพื่อนโดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)